Tre Landskaber

Kunst installation i samarbejde med kandidatprogrammet Arkitektur, Rum og Tid på KADK, udstillet på Charlottenborg

Installation

Forårsudstillingen, Charlottenborg

Feb 2018

Modellerne er kommentarer til byens måde at udvikle og organisere sig på. De arbejder forskelligt ud fra nogle meget konkrete fysiske rammer og steder oplevet i byen, men er bevidst omkring behovet for at abstrahere fra disse, for at kunne udfordre den gængse måde at italesætte og skabe arkitektur på.  Elementerne forholder sig på forskellig tektonisk vis til den bærende, vertikale, transparente struktur – enten ved at hægte sig på, lægge sig til, udspænde sig mellem, balancere på, skære sig gennem eller enkelte steder endda ved selv at blive det bærende element, og derved overtage den vertikale strukturs primærfunktion.

 

Bygningskroppe, rum i byen og menneskerne der bebor er i konstant dialog. På samme måde er modellerne udviklet gennem dialog mellem adaptive elementer – når én del ændres, forandres omstændighederne, og for at den samlede model hænger sammen både æstetisk, konstruktivt og som kommentar, må de andre elementers fremtræden og funktion revurderes.