Søjler

Tekst

Arkitektonisk modelundersøgelse

Støbninger i indfarvet gips

Feb 2020