Vi leder hele tiden efter nye spændende projekter og samarbejder. Kontakt os for et uforpligtende møde.

Pil Bachmann, Arkitekt MAA

Elisabeth Jerichau, Arkitekt MAA

I vores arkitektur- og design praksis har vi udviklet et kunstnerisk sprog og en metode, som udfoldes gennem vores projekter. Tegnestuen lader sig ikke begrænse af skala, hvorfor vi beskæftiger os både med opgaver indenfor bygningsarkitektur, indretning, scenografi, design og kunst. Vi arbejder kunstnerisk, intuitivt og præcist, og ansér det at udvikle arkitektur som et stort kunstnerisk ansvar. I vores praksis stræber vi efter at fremkalde arkitekturen gennem abstrakte, eksperimenterende model- og tegnings undersøgelser. Dette er for os et vigtigt refleksionsrum og redskab, som vi gennem iterative processer, benytter til at udvikle konkrete projekter. 


Enhver opgave tager udgangspunkt i det specifikke sted og ideen om, at arkitektur eller design bør være kontekstbestemt uanset skala. Vores metodiske tilgang til hvert enkelt projekt, indbefatter en kortlægning af stedet samt omgivelsernes særegne egenskaber og på forhånd givne æstetiske, rumlige kvaliteter. Dette regelsæt videreføres som koncept gennem hele processen, og bliver styrende for projekternes udformning og sammenhæng i helhed og detalje. Vores vision er at skabe smuk og funktionel arkitektur, da det for os at se er det mest bæredygtige.